Vanliga frågor och svar

Här finns information som är kan vara nyttig för din resa. Om ni inte finner svar på er fråga här kan ni skicka e-post till support@nordictravel.se eller ring till 0411-23 66 02!

Vem är ansvarig?

Nordic Travel, officiell arrngör för paketresor. ansvarar i sin egenskap av paketresearrangör enligt ”Lagen om paketresor” för de arrangemang, som beskrivits, och för vilka resedokument som ställts ut i arrangörens namn.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftas muntligen eller skriftligen.

Hur, vad och när skall jag betala?

Du skall betala priset för bokat arrangemang plus eller minus eventuella ändringar av skatter och transportkostnader, som har inträffat efter bokningstilfället. Betalningsvillkor; se under ”Resevillkor”!

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Du riskerar att resan avbokas och kan bli debiterad för avbokningsavgifter.

Hur hittar jag till hotellet?

På din hotell voucher finns en vägbeskrivning till hotellet.

Vilka tider gäller för in och utcheckning?

Normal incheckning är 15.00, men beroende på tillgång kan man oftast få checka in tidigare. Samma sak gäller utcheckning som oftast är 11.00 eller 12.00.

Hur hittar jag till golfbanorna?

Vägbeskrivning finns på din golfvoucher.

Är jag garanterad starttider på golfbanorna?

Ja, tiderna som finns på reservationen är bekräftade av respektive golfklubb/bana, och klubbarna garanterar de bokade tiderna.

Vilket handicap gäller för spel på banan?

Handicapgränserna anges i informationstexten på respektive bana. Kontroll av handicap sker vid starten. Om man har uppgett fel handicap, och därmed nekas spel, återbetalas ej avgiften.

Kan jag boka fler starttider på plats?

Det går alldeles utmärkt. Vänd dig till receptionen så hjälper de dig i mån av plats.

Bekräftelse av reservation

Efter genomförd reservation får man en bekräftelse via e-post. När betalningen är genomförd, skickas en bekräftelse på detta samt en voucher gällande för hotell, tider för golf samt eventuella extra arrangemang.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till den som tog emot din bokning. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor. Observera att ändring av ankomst- eller avresedag räknas som avbokning.

Vad gäller om jag bara vill ändra något?

Om möjlighet finns att ändra delar av paketresan, framgår detta av Särskilda Villkor. Du har rätt att överlåta paketresan till någon, som uppfyller de ev. villkor som uppställts för att få delta i resan, om du meddelar detta till bokningsstället senast vid den tidpunkt som framgår av Särskilda Villkor.

Men om det händer mig något?

Om prisuppgift lämnas under Särskilda Villkor, kan du skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta innebär att du kan avboka utan annan avgift än en expeditionsavgift på högst 5% av resans pris, dock högst 200 kr, om följande inträffar:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv make/maka, sambo, dina eller dennes/dennas föräldrar, barn syskon eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade, och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Vid sjukdom eller olycksfall måste arrangörens sjukintygsformulär användas. Intyg bör sändas till arrangören snarast möjligt, dock senast 14 dagar efter avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

Vad händer om något går fel?

Om hela eller delar av din paketresa inte kan levereras enligt färdhandlingarna eller om inget ersättningsarrangemang, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i samma klass och motsvarande läge) kan ordnas, så har du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det du betalat med avdrag för värdet av de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om det blir något fel efter avresan, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till bokningsstället. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas snarast möjligt och senast 2 månader efter hemkomsten, om inte synnerliga skäl föreligger för en senare hantering av ärendet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till ”Allmänna Reklamationsnämnden”. Den är sammansatt av en opartisk ordförande samt representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23  Stockholm.